Bài viết từ khóa: cửu long resort

Cửu Long Phú Quốc Resort

Cửu long Resort Phú Quốc Resort

Thái Bình Dương là chi nhánh của Công ty Cataco. Khách sạn Thái Bình Dương được xây dựng tại Cửa Lấp, Dương Tơ, Phú Quốc, Kiên Giang và khánh thành vào ngày 19 tháng 5 năm 2008. Cửu Long Phú Quốc Resort là một tòa nhà 3 tầng với 50 phòng chia thành 4 loại (3 […]