Bài viết từ khóa: đền thờ nguyễn trung trực

Đền thờ anh hùng Nguyễn Trung Trực

Nguyễn Trung Trực (Sinh năm Đinh Dậu 1837 – mất năm Mậu Thìn 1868) là liệt sĩ cận đại, nhà […]

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...