Bài viết từ khóa: le hoi nguyen trung truc

Hoạt động trong lễ hội Nguyễn Trung Trực

Lễ hội vị anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực – Phú Quốc

Đền thờ vị anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực  không chỉ có tại Phú Quốc mà còn có tại nhiều địa danh khác, tuy nhiên tại đây đền thờ vị anh hùng Nguyễn Trung Trực được xem là lớn nhất. Và từ năm 1996 lễ hội vị anh hùng này bắt đầu được duy […]