Bài viết từ khóa: nhà tù phú quốc

Nhà tù Phú Quốc

Du lịch Phú Quốc – Cùng tìm hiểu về nhà tù Cây Dừa

Nhà tù Cây Dừa hay còn một tên khác là nhà tù Phú Quốc nằm tại thịt thà An Hới huyện  đảo Phú Quốc Kiên Giang . Tại đây trong thời kỳ lúa ra đòng kháng chiến chống Pháp , chống Mỹ đã nhốt hàng trăm phạm đồ với những hình thức tra tấn mọi rợ và […]